Vzdělávání, certifikace, osvědčování

Akreditace pro provádění zkoušek z odborné způsobilosti fyzických osob k zajištění úkolů v prevenci rizik dle § 9 zákona č. 309/2006 Sb.

Zaměstnavatel je povinen zajišťovat a provádět úkoly v hodnocení a prevenci rizik možného ohrožení života nebo zdraví zaměstnance s ohledem na:

 • nebezpečí ohrožení bezpečnosti a zdraví zaměstnanců při práci ve vztahu k předmětu činnosti zaměstnavatele
 • základní znalosti a dovednosti zaměstnanců
 • počet zaměstnanců, jejich odbornou připravenost a jimi vykonávanou práci
V případech zaměstnává-li zaměstnavatel nejvýše 25 zaměstnanců, může zajišťovat úkoly v prevenci rizik sám, má-li k tomu potřebné znalosti, 26 až 500 zaměstnanců, může zajišťovat úkoly v prevenci rizik sám, je-li k tomu odborně způsobilý, nebo jednou nebo více odborně způsobilými osobami, více než 500 zaměstnanců, zajišťuje úkoly v prevenci rizik vždy jednou nebo více odborně způsobilými osobami.

Nabízíme služby

V souvislosti s touto povinností, kterou klade zákon č. 309/2006 Sb. si Vám dovolujeme nabídnout služby (probíhá doplnění textu)
Možnost získání odborné způsobilosti vašich zaměstnanců
Naše společnost je držitelem akreditace Ministerstva práce a sociálních věcí k provádění zkoušek z odborné způsobilosti k činnostem koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi dle zákona č. 309/2006 Sb. a k provádění zkoušek z odborné způsobilosti fyzických osob k zajišťování úkolů v prevenci rizik v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle zákona č. 309/2006 Sb.

Reference

 • ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s.
 • INFORM CZ, s.r.o.
 • PREdistribuce, a.s.
 • E.ON Česká republika, s.r.o.
 • NEW ELTOM Ostrava, s.r.o.
 • SKANSKA CZ a.s.
 • SKANSKA DS a.s.

Zkouška z odborné způsobilosti fyzických osob k zajišťování úkolů v prevenci rizik v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci:

 • vykonání zkoušky nepodmiňujeme účastí v žádném přípravném kurzu
 • cena zkoušky je 6.000,- bez DPH
 • nabízíme možnost přípravy ke zkoušce v trvání 1 den
 • cena za jeden přípravný den je 2.200,- bez DPH
 

  

Akreditace pro provádění zkoušek z odborné způsobilosti fyzických osob k činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi dle § 14 a 18 zákona č. 309/2006 Sb.

Novým požadavkem při provozování stavebních činností je povinnost zadavatele stavby, aby v případech daných zákonem č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci s účinností k 1.1.2007, určil jednoho nebo více koordinátorů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.

Aby zadavatel stavby vyhověl požadavkům legislativy, musí určit koordinátora jak pro fázi přípravy projektu, tak pro fázi jeho realizace a to v těchto případech:

 • celková předpokládaná doba trvání prací a činností je delší než 30 pracovních dnů, ve kterých budou vykonávány práce a činnosti a bude na nich pracovat současně více než 20 fyzických osob po dobu delší než 1 pracovní den
 • celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 pracovních dní   v přepočtu na jednu fyzickou osobu

Nabízíme služby koordinátora stavebních prací

V souvislosti s touto povinností, kterou klade zákon č.309/2006 Sb., si Vám dovolujeme nabídnout služby koordinátora stavebních prací.
Činnost koordinátora vykonávají naši zaměstnanci s dlouholetou zkušeností s vyhledáváním rizik ve stavebnictví a koordinací stavebních prací.
Možnost získání odborné způsobilosti vašich zaměstnanců
Naše společnost je držitelem akreditace Ministerstva práce a sociálních věcí k provádění zkoušek z odborné způsobilosti k činnostem koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi dle zákona č. 309/2006 Sb. a k provádění zkoušek z odborné způsobilosti fyzických osob k zajišťování úkolů v prevenci rizik v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle zákona č. 309/2006 Sb.

Reference

 • ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s.
 • INFORM CZ, s.r.o.
 • PREdistribuce, a.s.
 • E.ON Česká republika, s.r.o.
 • NEW ELTOM Ostrava, s.r.o.
 • SKANSKA CZ a.s.
 • SKANSKA DS a.s.

Zkouška z odborné způsobilosti k činnostem koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi:

 • vykonání zkoušky nepodmiňujeme účastí v žádném přípravném kurzu
 • cena zkoušky je 7.000,- bez DPH
 • nabízíme možnost přípravy ke zkoušce v trvání 1 den
 • cena za jeden přípravný den je 2.200,- bez DPH
 

 

 

Dal nabdka fiemy Zekaplus s.r.o.

Kontaktní formulář