Požární ochrana

Poradenská a metodická činnost v oblasti požární ochrany (dále jen PO)

 • poradenské služby v oblasti prevence a represe požární ochrany od odborně způsobilé osoby
 • vypracování a vedení dokumentace PO dle platné legislativy
 • zpracování směrnic a příkazů vedoucího organizace na jednotlivé výrobní a nevýrobní úseky
 • postupná plnění opatření ze zpracovaného posouzení požárního nebezpečí
 • zpracování, dopracování a přepracování posouzení požárního nebezpečí
 • zpracování a aktualizování požárních řádů pracovišť se zvýšeným požárním nebezpečím a vysokým požárním nebezpečím
 • zpracování poplachových a evakuačních plánů, požárních poplachových směrnic
 • zpracování operativních plánů a operativních karet (dokumentace zdolávání požárů)
 • založení a vedení požárních knih

Technicko - organizační služby

 • revize a revizní zkoušky zdvihacích zařízení
 • revize a revizní zkoušky el. zařízení
 • vypracování požárně bezpečnostních řešení ke kolaudačnímu řízení
 • kontroly a revize ručních hasících přístrojů
 • stanovení analýzy požárního a ekonomického rizika
 • provedení preventivních prohlídek a kontrol v provozech a u technologických zařízení dle požárního posouzení objektů
 • provedení výpočtu potřeby ručních hasících přístrojů a požární vody (dle technické zprávy požární ochrany)
 • zastupování ve správním řízení

Vzdělávací a školící činnost

 • školení PO vedoucích zaměstnanců
 • školení PO zaměstnanců
 • školení požárních hlídek
 • školení preventistů
 • vstupní školení zaměstnanců (ihned při nástupu do zaměstnání)
 • vypracování jednotlivých osnov školení dle platné legislativy

Obchodně - technické služby

 • prodej speciální požární techniky - zekacz.cz
 • prodej požárních vozidel po celkové opravě (T815 CAS 32, T148 CAS 32, LIAZ 101 CAS 25, AVIE K31) - zekacz.cz
 • kontroly a revize ručních hasících přístrojů a požárních vodovodů dle ČSN 73 0873 vlastními zaměstnanci
 • prodej a dodávka věcných prostředků PO vlastními zaměstnanci ( přenosné hasící přístroje a požárních technika )
 • zajištění pravidelných revizí komínů a požárních klapek vzduchotechniky
 • dodávka výstražných tabulek
 • prodej speciální požární techniky

 

Dal nabdka fiemy Zekaplus s.r.o.

Kontaktní formulář