Revize a kontroly VTZ

Provedeme nebo zajistíme revize a kontroly vyhrazených technických zařízení (dále jen VTZ)

Elektrické VZT

 • revize a kontroly strojů, spotřebičů a přenosného náředí
 • revize el. instalace budov
 • revize hromosvodů

Plynová VTZ

 • revize a kontroly plynových zařízení
 • odborné prohlídky plynových kotelen
 • revize regulační stanice plynového zařízení

Tlaková VTZ

 • revize provozní
 • revize vnitřní
 • tlakvé zkoušky

Zdvihací zařízení

 • revize zdvihacího zařízení
 • inspekční prohlídky zdvihacích zařízení
 • výtahy - odborná prohlídka
 • výtahy - odborná zkouška

Další revize a odborné prohlídky kontroly

 • revize přenosných hasících přístrojů
 • revize vnitřních i venkovních hydrantů
 • kontroly požárních dveří
 • kontrola protipožárních klapek
 • kontroly protipožárních ucpávek a přepážek
 • kontroly nouzového osvětlení
 • kontroly tělovýchovného nářadí
 • kontroly žebříků

 

Dal nabdka fiemy Zekaplus s.r.o.

Kontaktní formulář