Ceník

Zkouška odborné způsobilosti v prevenci rizik

6.000,- Kč
bez DPH

Zkouška odborné způsobilosti koordinátor BOZP na staveništi

7.000,- Kč
bez DPH

Přípravný den ke zkoušce odborné způsobilosti v prevenci rizik

1.700,- Kč
bez DPH

Přípravný den ke zkoušce odborné způsobilosti koordinátor BOZP na staveništi

1.700,- Kč
bez DPH

Kontaktní formulář