Svářečská škola, svařování kovů a plastů

Kovy 

  • zaškolovací a základní kurzy dle ČSN 050705, periodická přezkoušení
  • přípravu, zkoušky, certifikaci včetně prodloužení platnosti dle ČSN EN 287-1, ČSN EN ISO 9606-1,2,3, ČSN EN ISO 13585 a ČSN EN ISO 14732,
Všechno v systému České svářečské společnosti ANB (CWS ANB).

Plasty

  • zaškolovací a základní kurzy dle ČSN 050705, periodická přezkoušení
  • přípravu, zkoušky, certifikaci včetně prodloužení platnosti dle ČSN EN 13067,  EWF 581-01, TPG 92704.
Všechno v systému České svářečské společnosti ANB (CWS ANB).
 

Svářečský dozor

Dle ČSN EN ISO 14731,ČSN EN ISO 3834-1 až 6 prostřednictvím EWE, IWE, EWT, IWT a PWT.
 
 
Dal nabdka fiemy Zekaplus s.r.o.

Kontaktní formulář