Ceník

Zkouška odborné způsobilosti v prevenci rizik

6.000,- Kč
bez DPH

Zkouška odborné způsobilosti koordinátor BOZP na staveništi

7.000,- Kč
bez DPH

Přípravný den ke zkoušce odborné způsobilosti v prevenci rizik

2.200,- Kč
bez DPH

Přípravný den ke zkoušce odborné způsobilosti koordinátor BOZP na staveništi

2.200,- Kč
bez DPH

Dal nabdka fiemy Zekaplus s.r.o.

Kontaktní formulář